umiem_8W bieżącym roku szkolnym uczniowie brali udział w projekcie "Umiem pływać", który odbywał się pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki. Był to program powszechnej nauki pływania „umiem pływać”, który adresowany był do uczniów szkół podstawowych, w ramach którego prowadzone były zajęcia nauki pływania, stanowiące atrakcyjną propozycję zagospodarowania wolnego czasu uczniów, w kontekście profilaktyki zapobiegania zjawiskom patologii społecznych. W trakcie realizacji projektu dzieci oswajały się z wodą i uczyły się pływać pod kierunkiem instruktorów. Uczniowie uczyli się w sposób odpowiedzialny i bezpieczny korzystać z basenu. Wspólne wyjazdy integrowały uczniów, dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach na basenie. Z niecierpliwością czekały na każdy kolejny wyjazd.