W związku z nowym rokiem szkolnym , informuję , że w dniu 18.09.2018 odbędzie się zebranie organizacyjne koordynatorów gminnych W-F w celu ustalenia kalendarzy szkolnych zawodów sportowych ( miejskich i powiatowych ). Po tym terminie ustalone zostanie zebranie gminne o czym poinformuję każdego z nauczycieli wychowania fizycznego.