Zwracam się z prośbą do nauczycieli o uzupełnienie danych w systemie SRS, tj. dodanie roczników, wybranie typu szkoły. Wszelkie listy uczniów trzeba wprowadzić ponownie. Jednocześnie przypominam o konieczności uzupełnienia niezbędnej dokumentacji. (zgody, umowa dyrektora na przetwarzanie danych w systemie SRS)