ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W POKRZYWNICY
PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W POKRZYWNICY

KLASA I

Nr dopuszczenia do Szkolnego Zestawu Podręczników

Nr dopuszczenia

podręczników na liście MEN

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

 

803/1/2017

edukacja wczesnoszkolna

 

"OTO JA"

Podręcznik polonistyczno-społeczny, podręcznik matematyczno- społeczny + ćwiczenia polonistyczno – społeczne, ćwiczenia matematyczno - przyrodnicze
Darmowy podręcznik zostanie dostarczony przez szkołę

Karina Mucha

Joanna Wosianek

Anna Stalmach-Tkacz

GRUPA MAC SA

811/1/2017

język angielski

„BUGS TEAM”

Podręcznik dla szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń BUGS TEAM

Darmowy podręcznik zostanie dostarczony przez szkołę

Carol Read

Ana Soberon

MACMILLAN

776/2/2017

język niemiecki

„Niko 1”

Podręcznik dla klasy I

B.Beier

S.Erdmann

I.Herbst

U.Kähler

S.Rips

U.Schimmler

LektorKlett

WK/1-3/2013

religia

„Jesteśmy dziećmi Boga”

Darmowy podręcznik zostanie dostarczony przez szkołę

Red. Ks. M. Wilczek

wyd. Św. Krzyża Opole

KLASA II

Nr dopuszczenia do Szkolnego Zestawu Podręczników

Nr dopuszczenia

podręczników
na liście MEN

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

803/2/2018

Edukacja wczesnoszkolna

„OTO JA” podręcznik polonistyczno- społeczny (2 części)

„OTO JA” podręcznik matematyczno-przyrodniczy (2 części)

+ ćwiczenia pol – społ, ćwiczenia matem - przyrod

K.Mucha, J.Wosianek, A.Stalmach-Tkacz

MAC

811/2/2018

Język angielski

„Bugs team”

C.Read,

A, Soberón

Macmillan

33/2/2009

Język niemiecki

„Niko 2”
podręcznik dla klasy II

Darmowy podręcznik zostanie dostarczony przez szkołę

B.Beier

S.Erdmann

I.Herbst

U.Kähler

S.Rips

U.Schimmler

LektorKlett

WK/1-3/2013

Religia

„Poznajemy naszego Boga”

Darmowy podręcznik zostanie dostarczony przez szkołę

Red. Ks. M. Wilczek

wyd. Św. Krzyża Opole

KLASA III

Nr dopuszczenia

do Szkolnego Zestawu Podręczników

Nr dopuszczenia

podręczników

na liście MEN

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

MEN/2016

Edukacja wczesnoszkolna

Kl. III

NASZA SZKOŁA – edukacja zintegrowana

NASZA SZKOŁA  - matematyka

„Moje ćwiczenia - edukacja zintegrowana”

„Moje ćwiczenia – matematyka”

Darmowy zestaw zostanie dostarczony przez szkołę

M. Lorek

M. Zatorska

MEN

30/3/2011/2016

Język angielski

„BUGS WORD 3’’ Podręcznik dla szkoły podstawowej + ćwiczenia
Darmowy zestaw zostanie dostarczony przez szkołę

E. Papiol

M. Toth

 

Macmillan

776/3/2018

Język mniejszości narodowej - niemiecki

„Niko 3” Lehrbuch Deutsch als Mienderheitensprache Grundschule

Darmowy zestaw zostanie dostarczony przez szkołę

C.E.Daub, A.Rommel, S.Schmid-Ostermayer, B.Seepe-Smit, S.Stawen

LektorKlett

WK/1-3/2013

Religia

„Przyjmujemy Pana Jezusa”

Darmowy podręcznik zostanie dostarczony przez szkołę

Red. Ks. M. Wilczek

wyd. Św. Krzyża Opole

KLASA  IV

Nr dopuszczenia

do Szkolnego Zestawu Podręczników

Nr dopuszczenia

podręczników
na liście MEN

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

876/1/2017

Język polski

„Między nami”
Podręcznik + zeszyt ćwiczeń
Darmowy zestaw zostanie dostarczony przez szkołę

A. Łuczak

A. Murdzek

K.Krzemieniewska - Kleban

GWO

443/1/2012/2015

Historia

„Wczoraj i dziś”
Podręcznik i zeszyt ćwiczeń
Darmowy zestaw zostanie dostarczony przez szkołę

G. Wojciechowski

Nowa Era

780/1/2017

Matematyka

„Matematyka z plusem”
Podręcznik + Zeszyt ćwiczeń
Darmowy zestaw zostanie dostarczony przez szkołę

M. Dobrowolska

M. Jucewicz

M. Karpiński

P. Zarzycki

GWO

863/2017

Przyroda

„Tajemnice przyrody”
Podręcznik + atlas „Świat przyrody”
Darmowy zestaw zostanie dostarczony przez szkołę

M. Marko - Worłowska

F. Szlajfer

J. Stawarz

Nowa Era

800/1/2017

Język angielski

„STEP PLUS” – podręcznik

Darmowy zestaw zostanie dostarczony przez szkołę

T. Falla, P. A Davies

S. Wheeldon,
P. Shipton,

Oxford

University Press

808/1/2017

Język niemiecki

„Ich und du neu”  Podręcznik dla klasy IV

Darmowy podręcznik zostanie dostarczony przez szkołę

M. Kozubska

E. Krawczyk

L.Zastąpiło

PWN

852/1/2017

Muzyka

„Lekcja muzyki”
na cały cykl edukacyjny
Darmowy podręcznik zostanie dostarczony przez szkołę

M. Gromek

G. Kilbach

Nowa Era

295/1/2017

Zajęcia Techniczne

„Jak to działa”

Darmowy podręcznik zostanie dostarczony przez szkołę

L.Labecki

M.Labecka

Nowa Era

WK/4-6/2014

Religia

„Zapowiedź zbawienia”

Red. ks. M.Wilczek

Wyd. Św. Krzyża Opole

847/1/2017

Informatyka

„Lubię to” Podręcznik

Darmowy podręcznik zostanie dostarczony przez szkołę

M.Kęska

Nowa Era

903/1/2017

Plastyka

„Do dzieła” – podręcznik

Darmowy podręcznik zostanie dostarczony przez szkołę

J.Lukas

K.Onak

Nowa Era

KLASA  V

Nr dopuszczenia

do Szkolnego Zestawu Podręczników

Nr dopuszczenia

podręczników na liście MEN

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

867/2/2018

Język

polski

„Między nami”

podręcznik  + zeszyt ćwiczeń

Darmowy zestaw zostanie dostarczony przez szkołę

 

A.Łuczak,

A. Murdzek

GWO

877/2/2018

Historia

„Wczoraj i dziś” + zeszyt ucznia

Darmowy zestaw zostanie dostarczony przez szkołę

 

G. Wojciechowski

Nowa Era

 

780/2/2018

Matematyka

„Matematyka 5 z plusem” + ćwiczenia
Darmowy zestaw zostanie dostarczony przez szkołę

M.Dobrowolska, M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarazycki

GWO

906/1/2018

Geografia

„Planeta Nowa” + ćwiczenia

Darmowy zestaw zostanie dostarczony przez szkołę

F.Szlajfer, Z.Zaniewicz, T.Rachwał, R.Malarz

Nowa Era

844/1/2018

Biologia

„Puls życia” + ćwiczenia
Darmowy zestaw zostanie dostarczony przez szkołę

 

M.Sęktas,

J.Stawarz

Nowa Era

800/2/2017

Język angielski

„Steps Plus” + ćwiczenia
Darmowy zestaw zostanie dostarczony przez szkołę

 

S. Wheeldon

Oxford

University Press

808/2/2018

Język mniejszości narodowej- niemiecki

„ICH UND DU 5 Neu“

Darmowy zestaw zostanie dostarczony przez szkołę

 

M.Kozubska, E.Krawczyk, L.Zastapiło

PWN

852/2/2018

Muzyka

„Lekcja muzyki”
Darmowy podręcznik zostanie dostarczony przez szkołę

M. Gromek

G. Kilbach

Nowa Era

903/2/2018

Plastyka

„Do dzieła”

Darmowy podręcznik zostanie dostarczony przez szkołę

J.Lukas,

K.Onak

Nowa Era


295/2/2018


Zajęcia techniczne

„Jak to działa?”
Darmowy podręcznik zostanie dostarczony przez szkołę

L.Łabecki,

M.Łabecka

Nowa Era


WK/4-6/2014


Religia

„Jezus Chrystus naszym zbawicielem”

Red. ks. M.Wilczek

Wyd. Św. Krzyża Opole

847/2/2018

Zajęcia komputerowe

„Lubię to!”

Darmowy podręcznik zostanie dostarczony przez szkołę

M.Kęska

Nowa Era

KLASA  VI

Nr dopuszczenia

do Szkolnego Zestawu Podręczników

Nr dopuszczenia

podręczników na liście MEN

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

445/3/2014

Język polski

„Między nami”

Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Darmowy podręcznik zostanie dostarczony przez szkołę

A. Łuczak

A .Murdzek

GWO

443/3/2014

Historia

„Wczoraj i dziś”

Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Darmowy podręcznik zostanie dostarczony przez szkołę

G. Wojciechowski

Nowa Era

340/3/2014

Matematyka

„Matematyka z plusem”

Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Darmowy podręcznik zostanie dostarczony przez szkołę

M. Dobrowolska

M. Karpiński

M. Jucewicz
P. Zarzycki

GWO

399/3/2014

Przyroda

"Tajemnice przyrody"

Podręcznik

Darmowy podręcznik zostanie dostarczony przez szkołę

J. Stawarz

F. Szlajfer

H. Kowalczyk

Nowa Era

279/3/2010

Język angielski

New  English Zone 3 podręcznik + ćwiczenia

Darmowy podręcznik zostanie dostarczony przez szkołę

Rob Nolasco, D.Newbold

A.Gonerko-Frei

Oxford

University Press

383/3/2012

Język niemiecki

„Ich und du 6”

Darmowy podręcznik zostanie dostarczony przez szkołę

M. Kozubska

E. Krawczyk

L. Zastąpiło

PWN

WK/4-6/2014

Religia

„Kościół wspólnotą zbawionych”

Red. ks. M.Wilczek

Wyd. Św. Krzyża Opole

295/2010

Zajęcia techniczne

„Jak to działa?”

Podręcznik  z zeszytem ćwiczeń

na cały cykl edukacyjny

L. Łabecki

M. Łabecka

Nowa Era

569/2012

Muzyka

„I gra muzyka”

Podręcznik do muzyki dla klas IV-VI

na cały cykl edukacyjny

M. Gromek

G. Kilbach

Nowa Era

 

KLASA VII

Nr dopuszczenia

do Szkolnego Zestawu Podręczników

Nr dopuszczenia

podręczników na liście MEN

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

867/1/2017

Język polski

„Między nami” - podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Darmowy podręcznik zostanie dostarczony przez szkołę

A. Łuczak

E.Prylińska

A .Suchowierska

R.Maszka

GWO

877/1/2017

Historia

„Wczoraj i dziś” - podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Darmowy podręcznik zostanie dostarczony przez szkołę

S.Roszak

A.Łaszkiewicz

J.Kłaczkow

Nowa Era

780/4/2017

Matematyka

„Matematyka 7 z plusem” - podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Darmowy podręcznik zostanie dostarczony przez szkołę

Praca zbiorowa pod red.

M. Dobrowolska

 

GWO

903/3/2017

Geografia

"Planeta Nowa"

Podręcznik + ćwiczenia

Darmowy podręcznik zostanie dostarczony przez szkołę

R.Malarz

M.Szubert

Nowa Era

835/1/2017

Język angielski

English Plus Options” - podręcznik

Darmowy podręcznik zostanie dostarczony przez szkołę

B.Wetz

D.Pye

Oxford

University Press

812/1/2017

Język niemiecki

„Kompass team 1”

Darmowy podręcznik zostanie dostarczony przez szkołę

E.reymont

A.Sibida

M.Jezierska-Wiejak

PWN

WK/7-8/2017

Religia

 

„Droga wspólnoty zbawionych”

Darmowy podręcznik zostanie dostarczony przez szkołę

Red. M.Baron ks.M.Ogiloda

 

852/4/2017

Muzyka

„Lekcja muzyki”

podręcznik

Darmowy podręcznik zostanie dostarczony przez szkołę

M. Gromek

G. Kilbach

Nowa Era

885/1/2017

Fizyka

„Spotkanie z fizyką”

Podręcznik

Darmowy podręcznik zostanie dostarczony przez szkołę

G.Francuz-Ornat

T.Kulawik

M. Nowotny-Różańska

Nowa Era

758/1/2017

Chemia

„Chemia Nowej Ery”

podręcznik

Darmowy podręcznik zostanie dostarczony przez szkołę

J.Kulawik

T.Kulawik

M.Litwin

Nowa Era

847/4/2017

Informatyka

„Lubię to”

Podręcznik

Darmowy podręcznik zostanie dostarczony przez szkołę

G.Koba

Nowa Era

844/4/2017

Biologia

„Puls życia”

Podręcznik

Darmowy podręcznik zostanie dostarczony przez szkołę

M.Jefimów

Nowa Era

KLASA  VIII

Nr dopuszczenia

do Szkolnego Zestawu Podręczników

Nr dopuszczenia

podręczników na liście MEN

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

867/5/2018

Język polski

„Między nami” - podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Darmowy podręcznik zostanie dostarczony przez szkołę

A.Łuczak, E.Prylińska, K.Krzemieniewska-Kleban, A.Suchowierska

GWO

877/5/2018

Historia

„Wczoraj i dziś” - podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Darmowy podręcznik zostanie dostarczony przez szkołę

R.Śniegocki, A Zielińska

Nowa Era

780/5/2018

Matematyka

„Matematyka 8 z plusem”- podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Darmowy podręcznik zostanie dostarczony przez szkołę

Praca zbiorowa pod red.

M. Dobrowolska

 

GWO

906/4/2018

Geografia

"Planeta Nowa"

Podręcznik + ćwiczenia

Darmowy podręcznik zostanie dostarczony przez szkołę

T.Rachwał, D.Szczypiński

Nowa Era

835/2/2018

Język angielski

„English Plus Options”

Podręcznik + ćwiczenia

Darmowy podręcznik zostanie dostarczony przez szkołę

B.Wetz

D.Pye

Oxford

University Press

812/2/2018

Język niemiecki

„Kompas Team”

Darmowy podręcznik zostanie dostarczony przez szkołę

E.Reymont, A.Sibiga, M.jezierska-Wiejak

PWN

575/2017/1

Religia

 

„Codzienność uczniów Jezusa”

Darmowy podręcznik zostanie dostarczony przez szkołę

Red. Maria Baron, ks.Marcin Ogilda

Świętego Krzyża, Opole

885/2/2018

Fizyka

„Spotkanie z fizyką”

Podręcznik

Darmowy podręcznik zostanie dostarczony przez szkołę

G.Francuz-Ornat, T.Kulawik, M.Nowotny-Różańska

Nowa Era

785/2/2018

Chemia

„Chemia Nowej Ery 8”

Podręcznik

Darmowy podręcznik zostanie dostarczony przez szkołę

J.Kulawik, T.Kulawik, M.Litwin

Nowa Era

847/5/2018

Informatyka

„Lubię to”

Podręcznik

Darmowy podręcznik zostanie dostarczony przez szkołę

G.Koba

Nowa Era

844/1/2018

Biologia

„Puls życia”

Podręcznik

Darmowy podręcznik zostanie dostarczony przez szkołę

M.Sęktas, J.Stawarz

Nowa Era

846/2017

Edukacja dla bezpieczeństwa

„Żyję i działam bezpiecznie”

Darmowy podręcznik zostanie dostarczony przez szkołę

J. Słoma

Nowa Era