INFORMACJA

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pokrzywnicy informuje, iż BILANS JEDNOSTKI opublikowany jest na stronie BIP-u Urzędu Gminu w Reńskiej Wsi.