Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokrzywnicy prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się z budżetem Gminy Reńska Wieś.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokrzywnicy dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność komunalną Gminy Reńska Wieś.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokrzywnicy nie posiada osobowości prawnej, a za jej zobowiązania odpowiada budżet Gminy Reńska Wieś.