Dokumenty do pobrania:

Regulamin przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Reńska Wieś

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz deklaracja rodzica o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

 

Dokumenty do pobrania.