1. WNIOSEK O PRZYJĘCIE  DZIECKA do Publicznego Przedszkola w Pokrzywnicy/oddziału przedszkolnego w Łężcach* przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pokrzywnicy 2021/2022

2. Deklaracja rodzica o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2021/2022

Zgłoszenie dziecka do I klasy Publicznej Szkoły Podstawowej  w Pokrzywnicy z oddziałem zamiejscowym w Łężcach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pokrzywnicy rok szkolny 2021/2022. Pliki znajdują się w załącznikach, w formacie (doc, pdf).

W związku z możliwością organizacji od 1 czerwca 2020 r. na terenie szkoły konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów zwracam się z prośbą o wyrażenie opinii dotyczącej udziału Państwa dziecka w konsultacjach i potrzebach. (deklaracja do pobrania w załączniku)

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (deklaracja_konsultacje.pdf)Deklaracja udziału w konsultacjach681 Kb

Deklaracja rodzica dotycząca uczestnictwa dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Deklaracja

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

w roku szkolnym 2019/2020*

Więcej artykułów…