Instrukcja instalacji certyfikatu:

http://zsppokrzywnica.pl/ose/windows.pdf

Automatyczna instalacja certyfikatu:

http://zsppokrzywnica.pl/ose/cert_install.msi

Certyfikat ( dodanie ręczne)

http://zsppokrzywnica.pl/ose/certyfikat.crt