Deklaracja

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

w roku szkolnym 2019/2020*