Deklaracja rodzica dotycząca uczestnictwa dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19