1. WNIOSEK O PRZYJĘCIE  DZIECKA do Publicznego Przedszkola w Pokrzywnicy/oddziału przedszkolnego w Łężcach* przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pokrzywnicy 2021/2022

2. Deklaracja rodzica o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2021/2022