Zbiór procedur związanych z funkcjonowaniem Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy w trakcie epidemi COVID-19

(treść procedur w załącznikach)

1. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły

2. Procedura organizacji zajęć rewalidacyjnych i opieki podczas pobytu ucznia w szkole

3. Procedura pobytu i zabawy w sali dydaktycznej i świetlicy szkolnej

4. Procedura stosowania zasad higieny  przez uczniów

5. Procedura dezynfekcji pomocy dydaktycznych

6. Procedura wyjścia grupy uczniów na plac zabaw i boiska szkolne

7. Procedura pobytu grupy w ogrodzie/ na placu zabaw

8. Procedura zgłaszania i reagowania na incydenty w grupie oraz stosowanie zabezpieczeń w trakcie wymaganych zabiegów higienicznych

9. Procedura stosowania zasad funkcjonowania biblioteki