Lista dzieci przyjętych do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy

Wchodzącej w skład  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pokrzywnicy

w roku szkolnym 2020/2021

(dokument w załączniku)