Z kalendarza

Dzisiaj jest
Poniedziałek
24 czerwca 2019
Imieniny obchodzą
Danuta, Dan, Danisz, Emilia, Jan, Wilhelm
Do końca roku zostało
191 dni

Koordynatorzy ds. Promocji Zdrowia oraz pozostali nauczyciele z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pokrzywnicy podjęli w tym roku szkolnym ogromne wyzwanie. Przeprowadzając autoewaluację zarówno w Szkole Podstawowej jak i w Przedszkolu, opracowali niezbędną dokumentację, która została przedłożona Wojewódzkiemu Koordynatorowi ds. Promocji Zdrowia, a kolejno trafiła do Warszawy.

Niezmiernie miło jest nam ogłosić, że Centralna Kapituła Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie, po wnikliwej analizie nadesłanej dokumentacji i w uznaniu dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej i systematycznej pracy, podjęła decyzję o nadaniu nam Krajowego Certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie. Przyznany Certyfikat ma być gwarancją, że pracujemy zgodnie z modelem przedszkola promującego zdrowie. Jesteśmy pierwszym przedszkolem w województwie
z tym tytułem.

Termin wręczenia Certyfikatów wyznacza Minister Edukacji Narodowej. Uroczystość będzie miała miejsce w Warszawie, prawdopodobnie w listopadzie lub grudniu 2018 roku.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym, także rodzicom za wypełnione ankiety i współpracę. Liczymy, że wspólnie będziemy mogli realizować główne standardy wynikające z promocji zdrowia takie jak:

  1. Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników
    i rodziców dzieci.
  2. Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
  3. Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania w co­dziennym życiu zachowań prozdrowotnych.

Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników
i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz
do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci. Tworzenie i rozwój PPZ jest długotrwałym procesem. Rozpoczyna się od przygotowania do podjęcia działań, w kolejnych latach realizowane są cykle działań składające się z czterech etapów:

  • Diagnoza - w pierwszym roku diagnoza stanu wyjściowego, w kolejnych latach diagnoza uaktualniona.
  • Planowanie działań i ich ewaluacji.
  • Działania - realizacja planu.
  • Ewaluacja wyników działań zaplanowanych na dany rok szkolny.

Najnowsze zdjęcia