Z kalendarza

Dzisiaj jest
Czwartek
18 kwietnia 2019
Imieniny obchodzą
Apoloniusz, Bogusław, Bogusława, Flawiusz, Gościsław
Do końca roku zostało
258 dni

Uprzejmie informuję, że Centralna Kapituła Krajowego Certyfikatu Szkoła Promujacą Zdrowie, po wnikliwej analizie nadesłanej dokumentacji i w uznaniu dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej i systematycznej pracy, podjęła decyzję o rekomendowaniu Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy do nadania Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

Od wielu już lat ZSP w Pokrzywnicy za ważny cel swojej pracy uznaje dbałość o zdrowie uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i społeczności lokalnej.  Realizacje tych zamierzeń ułatwia nam przynależność do sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Wg założeń szkoła promująca zdrowie to:

szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną: systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobre­mu samopoczuciu społeczności szkolnej, wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Elementy potrzebne do tworzenia szkoły promującej zdrowie

  1. Poznanie i zrozumienie koncepcji szkoły promującej zdrowie.
  2. Uczestnictwo i zaangażowanie społeczności szkolnej.
  3. Działalność szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia i zespołu promocji zdrowia.
  4. Planowanie działań i ich ewaluacja.
  5. Dążenie do powiązania działań w zakresie promocji zdrowia z podstawowymi celami i zadaniami szkoły.
  6. Współpraca ze społecznością lokalną i innymi szkołami.

Standardy szkoły promującej zdrowie

  1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkol­nej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
  2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i in­nych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
  3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
  4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

W planowanie i realizację działań z zakresu promocji zdrowia zaangażowana jest cała społeczność szkolna i lokalna. Dzieki temu wspólpracujemy z wieloma specjalistami i organizacjami pozwlającymi dbać o zdrowie we wszystkich obszarach.

Najnowsze zdjęcia