Z kalendarza

Dzisiaj jest
Poniedziałek
22 października 2018
Imieniny obchodzą
Abercjusz, Filip, Halka, Kordula, Kordelia, Przybysława, Sewer
Do końca roku zostało
71 dni

certyfikat 2012

21 czerwca 2012 roku naszej szkole odnowiono Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie na kolejne 5 lat. Certyfikat został uroczyście wręczony pani dyrektor Joannie Bęben dnia 28 sierpnia 2012 na spotkaniu dyrektorów szkół z panią kurator Haliną Bilik.

„ Każde dziecko i młody człowiek w Europie ma prawo i powinien mieć możliwość uczyć się w szkole promującej zdrowie”

( Rezolucja Pierwszej Konferencji)


Otaczający nas świat opisany jest różnorodnymi informacjami, których przyswojenie z pewnością nie jest dane żadnemu człowiekowi. Nie oznacza to, iż z odbioru tych informacji należy zrezygnować, lecz trzeba zastanowić się, w jaki sposób przekazać wiedzę, by kształtować w uczniach umiejętności i postawy umożliwiające młodym ludziom poznanie złożoności świata, wspomagać ich samodzielność uczenia się, inspirować działalność badawczą, a jednocześnie wspomagać rozwój ucznia jako osoby. Młody człowiek,
w wieku, szkolnym poszukuje swej filozofii życia, która pomogłaby mu żyć funkcjonować w świecie pełnym ciągłych zagrożeń. Jest to również zadaniem nowoczesnej szkoły, którą nazywa się szkołą promującą zdrowie.
Promocja zdrowia to proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem oraz stwarzający im możliwość do jego poprawiania. Jako proces prowadzący do osiągnięcia całkowitego dobrostanu fizycznego, umysłowego i społecznego. Koncepcja takiej "zdrowej " szkoły  przyświecała nam w konstruowaniu programu "Szkoły Promującej Zdrowie"

Nadrzędnym celem jest utrzymanie zdrowia i zdrowy styl życia całej społeczności szkolnej.

Zadaniem szkoły promującej zdrowie jest:
- stwarzanie warunków dla zaspakajanie potrzeb zdrowotnych i zdrowego stylu życia w czasie pobytu w szkole
- kształtowanie postaw wobec zdrowia, w tym odpowiedzialność za zdrowie własne i innych
- pomoc uczniom w zrozumieniu zdrowia jako wartości dla człowieka, zasobu dla społeczeństwa i  
środka do lepszej jakości życia
- pomoc uczniom w zdobywaniu wiedzy o rozwoju, zdrowiu i czynnikach warunkujących je
- umożliwienie uczniom nabywania kompetencji do zdrowego stylu życia poprzez:
· identyfikacje własnych problemów zdrowotnych oraz zagrożeń dla zdrowia
· obiektywną samoocenę i samoakceptację
· obronę własnych praw i systemu wartości
· podejmowanie działań na rzecz ochrony zdrowia własnego i innych oraz    tworzenie prawidłowych 
relacji interpersonalnych
· radzenie sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi

Program promocji zdrowia jest przeznaczony do realizacji w przedszkolu oraz w klasach I-VI szkoły podstawowej. Jest to program o bardzo szerokim wachlarzu zagadnień mających na celu zorientowanie dzieci na ochronę własnego zdrowia, jak również zwrócenie uwagi na odpowiednie traktowanie siebie samych.

Warunkiem skutecznych działań w promocji zdrowia jest współpraca, partnerstwo i dialog, eliminowanie współzawodnictwa i rywalizacji. Jednym z warunków skutecznego działania szkoły promującej zdrowie jest takie planowanie pracy, które pozwala koncentrować się na problemach priorytetowych. W naszej szkole przed wybraniem problemów priorytetowych dokonaliśmy diagnozy potrzeb społeczności szkolnej i w oparciu o jej wyniki sporządziliśmy listę problemów do rozwiązania na najbliższy okres.

Ogólne zadania do realizacji zawiera program opracowany przez Zespół ds. Promocji Zdrowia, wspólnie z uczniami, nauczycielami i rodzicami. Tenże zespół  dokonywał wyboru konkretnych, szczegółowych zadań do realizacji w danym roku szkolnym do 15 września każdego roku szkolnego, po konsultacji z uczniami, rodzicami i radą pedagogiczną, a następnie opracuje harmonogram działań, sposoby realizacji i odpowiedzialnych za ich wykonanie.

Realizacja programu promocji zdrowia w naszej szkole została rozłożona na 3 lata. W roku szkolnym 2006/2007 realizowany był program „Witaminki kontra chipsy”. W następnym roku szkolnym skupiliśmy się na zagadnieniach zawartych w programie „Żyj aktywnie i bezpiecznie”. Podsumowanie całej naszej akcji zdrowotnej znalazło odzwierciedlenie w programie realizowanym w trzecim roku naszej akcji, w programie „Żyję zdrowo”.

W roku 2009 nasza szkoła uzyskała  Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie, co było uwiecznieniem 3 letniej pracy jak i stało się zachętą do kontynuowania promocji zdrowia w naszej placówce.

certyfikat